سبد خرید
سروش، منتشر کرد

از سوی انتشارات سروش؛ کتاب "گفت‌وگوهای عمیق برای بچه‌های دقیق" منتشر شد

کتاب گفت‌وگوهای عمیق برای بچه‌های دقیق انتشارات سروش
چاپ نخست کتاب "گفت‌وگوهای عمیق برای بچه‌های دقیق" تألیف الهام یاوری و همکاران از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش؛ چاپ نخست کتاب "گفت‌وگوهای عمیق برای بچه‌های دقیق، جهان‌بینی فلسفی برای کودک و نوجوان" تألیف الهام یاوری و همکاران منتشر شد.

 

در پیش‌گفتار این کتاب آمده است:

بهجرئت میتوان گفت که مهمترین نقطۀ تمایز فلسفۀ اسلامی، بهویژه حکمت  متعالیه با رویکردهای فکری غربی، محوریت مفهوم وجود در اندیشۀ فیلسوفان صدرایی است. یک جلوه از این محوریت آن است که فلسفۀ اسلامی با هدف کشف حقیقت و رهایی از قید موهومات و اعتباریات برای تشرف به محضر حق مطلق ـخداوندـ تلاش میکند؛ اما رویکرد غالب در اندیشههای غربی مدرن تلاش برای ساماندادن دریافتها، احساسها و ارتباطهای انسان با جهان موجودات با هدف رساندن انسان به حداکثر منفعت و رفاه است.

جهانبینی اسلامی و بهتبع آن اخلاق و سبک زندگی اسلامی نیز ارتباط وثیقی با مسئلۀ وجود دارد. ما میخواهیم دانشآموزانمان را موحد بار بیاوریم؛ یعنی آدمی که با نگاه به جهان، از ظواهر میگذرد و وجودها را درک میکند؛ و بیشازاین، وجودها را در یک وجود مطلق فانی میبیند و «فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، بههمیندلیل در اولین دفتر از سلسله درسنامههای حاضر، مفهوم «وجود» را در ذهن مخاطبان پررنگ کردهایم تا مسئلۀ «حق و باطل»، که فرع بر مسئلۀ وجود است، مسئلۀ «زندگی با احساسهای خوب» را، که فرع بر مسئلۀ «نمود» است، تحتتأثیر قرار دهد. تعریف و تقسیمبندی وجود به انواع مختلف، مسئلۀ کلیدی تشکیک وجود و رابطۀ مراتب طولی مختلف وجود (بحث علیت) همه در همین راستا قرار دارند.

تکیۀ نامعقول و افراطی بر دستاوردهای علم بشری ازیکسو، و بیاعتمادی مفرط نسبت به علوم و غفلت از وجه حقیقتنمایی دانشهای گوناگون ازسویدیگر، دو مخاطرۀ جدی است که نگاه متعادل و حقیقتجوی مندرج در جهانبینی اسلامی را تهدید میکند. در راستای حفظ اندیشۀ مخاطبان از همین اشتباهات است که در ادامۀ این دفتر، بحث مهم علمشناسی را مطرح کردهایم. در این بخش، با هدف تأکید همزمان بر ارزشمندی و محدودیت ابزارهای کسب معرفت در انسان، بر امکان و نحوۀ بروز خطا در دانشهای گوناگون و چگونگی کشف و اصلاح آن متمرکز شدهایم. برای رسیدن به این مقصود، از توضیح مفهوم علم و انواع آن آغاز کردهایم و درنهایت، با توضیح مفهوم خطا و فرایند ورود خطا در علوم حصولی به پایان بردهایم.

به یاری خداوند، در دفترهای بعدی این مجموعه، مباحث مربوط به معرفتشناسی را با توضیح منابع و ابزار معرفت و نیز موانع شناخت پی خواهیم گرفت، بخش وجودشناسی را با بسط مفهوم و شئون واجبالوجود تکمیل خواهیم کرد، و نیز در خصوص انسانشناسی اسلامی به گفتوگو خواهیم نشست. همچنین، دو دفتر جداگانه دربارۀ موضوع تفکر، که اولی مقدمات و مهارتهای فکرورزی را برای نونهالان توضیح میدهد و دومی اصول منطقی را برای تدوین استدلالها و پرهیز از مغالطات و نقد عالمانه به جوانترها میآموزد، متمم این مجموعه درسنامههاست.

گروه نویسندگان، پس از امداد الهی و دستگیری اولیا، بیشترین امید یاری را از خوانندگان فرهیختۀ این مجموعه دارند تا با انتقادها و تحذیرها و تشویقها، راه ادامۀ مسیر را پرفروغ کنند. خدایشان مؤید و مأجور بدارد؛ انشاءالله. همچنین سپاسگزاریم از آقای مهدی نفیسی که در تمامی مراحل آماده سازی کتاب از کمک هایشان بهرهمند بوده ایم.

 

چاپ نخست این اثر در 151 صفحۀ رقعی، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 50.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ انتشارات سروش به شماره 09921605119 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱
انتشارات سروش |
کد خبر : ۳۵۴
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، گفت‌وگوهای عمیق برای بچه‌های دقیق، الهام یاوری و همکاران، چاپ نخست

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید