سبد خرید

فهرست محصولات | هفته نامه سروش

مجله سروش شماره 1690

584

مجله سروش شماره 1690 قیمت 10000تومان یادنامه استاد محمد علی کشاورز
مجله سروش 1689

517

مجله سروش 1689
مجله سروش اردیبهشت 99
انتشارات سروش

507

ماهنامۀ سروش در شماره جدید خود در پرونده سوژۀ مجله، در قالب گزارش و گفت و گو به بررسی سریال "پایتخت" پرداخته است. همچنین در مصاحبه اختصاصی با سیروس مقدم کارگردان پایتخت، چالش‌های بی‌جواب‌ماندۀ این ف