سبد خرید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما
انتشارات سروش

6086

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۳۰,۰۰۰ تومان