سبد خرید

عوامل موثربراقناع(چاپ اول)

Loading
انتشارات سروش

عوامل موثربراقناع(چاپ اول)

کد محصول: 2402
۴۰۰,۰۰۰ تومان
چاپ نخست کتاب «عومل موثر بر اقناع؛ ارتباطات و نگرش‌ها در قرن بیست و یکم» تألیف ریچارد ام پرلوف و ترجمۀ زهرا ملک‌لی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب «عوامل مؤثر بر اقناع؛ ارتباطات و نگرش‌ها در قرن بیست‌ویکم» هم‌راستا با تغییرات سریع دنیای اقناع در قرن بیست‌ویکم، نشان می‌دهد که نظریه‌ها و پژوهش‌ها چگونه به شرح دوران دیجیتال کنونی پرداخته و متناسب با آن هستند و مانند گذشته پیامدهای اخلاقی و موضوعات مهم زمانۀ فعلی را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

تغییرات پنهان دیجیتال و پایداریهای همیشگی ارتباطی؛ بهرهکشی جنسی که ریشه در فنون زورگویانۀ قدیمی دارد؛ محصولات آسیبزا که یاد برندهای پرخطر قدیمیتر را در ذهن تازه  میکنند؛ جنون بازاریابی تازهای که به دلایل روانشناختی ویژهای که همه میدانیم در جریان است.

 

این تغییرات چشمگیر نشاندهندۀ پیوستگیهای دیرینه در فرایندها و اثرات اقناع هستند. این تغییرات، مشخصۀ ویراست هفتم کتاب عوامل مؤثر بر اقناع: ارتباطات و نگرشها در قرن بیستویکم هستند. در این کتاب به شرح دگرگونیهای دیجیتال و اجتماعی بسیاری که مرتبط با اقناع هستند پرداختهام و ازاینرو، نظریهها و پژوهشهای قدیمی با مفاهیم امروزی همسان شدهاند. این موارد شامل دروغپراکنیهای آنلاینی که به تعصب دامن میزنند، پروپاگاندای سایبری، مثالهایی از سوءاستفادۀ جنسی توجیهناپذیر، گسترش استفاده از سیگار الکترونیکی «جول» و بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار هستند.

 

در ویراست هفتم به موارد زیر پرداخته شده است:

تعاریف به‌روزشدۀ عبارات مهم این حوزه در ارتباط با کاربردهای امروزی؛ یکپارچه‌سازی نظریه‌های اقناع و فراگیری تأثیرگذاری آنلاین؛ مثال‌ها و موارد جدید جهت توضیح رویکرد ارتباطات اقناعی به پویش‌های سلامت، نگرش‌ها، جاذبه‌های ارتباط‌گر، ناهماهنگی و اخلاق؛ و تأملی عمیق بر جدیدترین مطالب و تحقیقات صورت‌گرفته در این حوزه. در این ویراست، مبانی علوم ارتباطات و روانشناسی به‌طور کامل برای دانشجویان کارشناسی توضیح داده شده‌اند تا بتوانند به مفاهیم اصلی و کاربردهای ارتباطات اقناعی امروزه دسترسی پیدا کنند.

 

در پیش‌گفتار این کتاب آمده است:

به سنت شش ویراست گذشته، سعی کرده‌ام که سرزندگی و پرمایگی اقناع در زندگی روزمره را منتقل کرده و کتاب درسی خشک و بی‌روحی تألیف نکنم، بلکه کتابی جذاب دربارۀ ارتباطات اقناعی ارائه دهم. با این وجود، نظریه و پژوهش، یعنی چارچوب‌هایی که تفسیرکنندۀ تمام مطالب هستند، هنوز هم هستۀ اصلی این کتاب هستند. تغییرات ویژۀ این ویراست به شرح زیر است:

در فصل 1 به شرح دروغ‌پردازی‌های پنهان دیجیتال پرداخته و اشاره کرده‌ام که این دروغ‌پردازی‌ها متأسفانه به ویژگی اقناع امروزی تبدیل شده‌اند. در فصل 2 مبحث مسائل تعریفی پیچیده را گسترش داده و به بررسی گزارش‌های سوءاستفادۀ جنسی در دوران هشتگ »من هم» از دریچۀ طیف اجبار-اقناع پرداخته و به ماهیت اجباری آن توجه بیشتری معطوف داشته‌ام. همچنین در این فصل مبحث گسترده‌ای در رابطه با پروپاگاندا و تعریف کاملی از آن، شامل دروغ پراکنی‌های دیجیتال و نقاط مبهم ارائه شده است.

 

در فصل 3 به معرفی بحران تکرارپذیری در روانشناسی اجتماعی که سروصدای زیادی هم به پا کرده است پرداخته‌ام. مشکلات موجود در تکرارکردن پژوهش‌های اصلی در حوزه اقناع را بررسی کرده و ضمن تأکید بر اهمیت تکرار، رویکرد تکرار و مسائل پیچیده‌ای که به وجود می‌آورد را با نگاه منتقدانه بررسی کرده‌ام. در فصل 4 مطالعات اخیر در حوزه نگرش‌ها ارائه شده است و به‌همین منظور، مبحث جدیدی در رابطه با ارزش‌های لیبرال/محافظه‌کارانه و مثال معاصری از نگرش‌های نمادین درمورد مهاجرت ارائه شده‌اند. در فصل 5 با ارائه کادری دربارۀ مخالفان واکسیناسیون و مقدمۀ جامعی بر نظریه پیش‌زمینه‌سازی و کاربردهای آن، مبحث گسترده‌تری دربارۀ نگرش‌های قوی ارائه داده‌ام. در فصل 6 ضمن توجه به عملکردهای نگرش و ثبات نگرش-رفتار، پژوهش‌های جدید را بررسی کرده و کاربردهای عمل منطقی و رفتار برنامه‌ریزی شده را در یکی از مشکلات حوزۀ سلامت که این روزها بسیار رایج شده است بررسی کرده‌ام: نگرش‌ها و رفتار نوجوانان نسبت به سیگار الکترونیکی «جول». در فصل 7 ضمن شرح سنجش نگرش، به نگرش‌های جنسیتی همجنس، تراجنسیتی و غیردودویی نیز پرداخته‌ام.

 

در فصل 8 که اولین فصل بخش سوم است، پژوهش‌های جدید و نمونه‌هایی از مدل اقناعی احتمال موشکافی در فضای آنلاین ارائه شده است. در فصل 9 با تمرکز بر کاریزما و آزمایش میلگرام، بخش کاریزما گسترش یافته و ماهیت دشوار کاریزمای دونالد ترامپ و همچنین مبحث کاملی درباره ارزیابی مجدد میلگرام در رابطه با مطالعات و یافته‌های جدید بررسی شده‌اند. در فصل 10 به بررسی جنبه‌های امروزی اعتبار، از جمله مسائلی دربارۀ افول تخصص و همچنین بسیاری از کاربردهای جدید جذابیت اجتماعی پرداخته‌ام. در فصل 11 با تمرکز بر عوامل مرتبط با پیام، به ارائه مطالب به‌روز درباره شواهد و روایت پرداخته‌ام، نکات این دو در حوزۀ تغییر اقلیم را شرح داده‌ام و همچنین کاربردی از پژوهش زبانی را در رابطه با نحوۀ روشنگری آن درمورد نقش اعتبار و جنسیت در ماجرای جنجالی اتهام واردشده به برت کاوانا، قاضی دستیار دیوان عالی آمریکا از سوی کریستین بلازی فورد و پاسخ کاوانا در جلسۀ دادرسی کمیته قضایی سنای آمریکا بررسی کرده‌ام. دو فصل بعدی، یعنی فصل‌های 12 و 13 که به ترتیب درباره جاذبه‌های عاطفی و ناهماهنگی شناختی هستند، مملو از پژوهش‌های جدید در زمینه‌های تجربی مطالعات حوزۀ اقناع هستند.

 

در بخش پایانی کتاب، در فصل 14 که به بررسی اقناع میان‌فردی پرداخته‌ام، کاربردهای جدید این مقوله را درخصوص بحران داروهای شبه‌افیونی ارائه داده‌ام. فصل 15 تا حد زیادی بازنگری شده است و بخش‌های جدیدی درباره روانشناسی بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار و اخلاق بازاریابی در دوران نقض حریم خصوصی اضافه شده‌اند. در فصل 16 که آخرین فصل این کتاب است با ارائه مثال‌هایی از فضای آنلاین، ناهمگونی‌ها و مطالعات جدیدتر و همچنین مبحث پویش‌های سلامت در عصر آنلاین، به پژوهش‌های قدیمی بازاریابی سلامت بیشتر پرداخته شده است.

 

ریچارد ام. پرلوف، پروفسور علوم ارتباطات، روان‌شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی کلیولند و محققی برجسته در حوزه‌های اقناع و رسانه است. کتاب عوامل موثر بر اقناع، که شناخته‌شده‌ترین اثر اوست، مروری بر نظریه‌ها و پژوهش‌های اقناع، و نظریه‌ها و پژوهش‌های روان‌شناختی مرتبط با اقناع دارد و همچنین کاربرد اقناع را در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، تبلیغات، مذهب، بازاریابی، بهداشت، درمان و... بررسی می‌کند. در این کتاب به ذهن انسان و آسیب‌پذیری آن در برابر ارتباطات اقناعی و همچنین عامل پیام پرداخته شده است که هر دو نقش‌هایی اساسی در روان‌شناسی اقناع دارند. به عقیدۀ پرلوف، اقناع هم آزادی‌بخش و هم آسیب‌زننده است؛ آزادی‌بخش است، زیرا این ماه هستیم که تصمیم می‌گیریم نظر خود را عوض کنیم و آسیب‌زننده است به این دلیل که اقناع‌گران نابکار در موراد بسیاری از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند تا مردم را به انجام اعمالی خلاف خواسته‌شان مجاب کنند.

 

چاپ نخست این کتاب در 876 صفحۀ وزیری، شمارگان 100 نسخه و با قیمت 400.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید