سبد خرید

اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان

ناموجود
Loading
انتشارات سروش

اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان

(از فارابی تا ابن خلدون)
کد محصول: 4025
۱۵,۵۰۰ تومان
ناموجود
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام و اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان، دو مقولهای است که با تحقیق در آنها میتوان نظام فکری امت اسلامی را در دو سطح «جامعه» و «نخبگان» تصویر کرد. با آنکه زمینۀ پیدایش تفکر جامعهشناختی در سرزمینهای اسلامی پیش از سرزمین غرب فراهم بوده است، اما اندیشة اجتماعی در اسلام کمتر به صورتی نظاممند مطرح شده است. این کتاب با هدف رفع این نقص تألیف شده است و مؤلف در آن کوشیده است تا مبانی و اصول اندیشۀ متفکران مسلمان را از چند طریق و از دل آثار به جامانده از آن متفکران نظام دهد. تاریخنگاری در نزد مسلمانان،
روشهای تحقیق متفکران مسلمان و بررسی فرهنگی آنان (سفرنامهها و مطالعات فرهنگی) از جملۀ آن طرقاند. اندیشههای اجتماعی ابونصر فارابی و ابوریحان بیرونی و امام محمد غزالی و ابن خلدون نیز، که نمایندۀ متفکران مسلمان در حوزۀ اندیشۀ اجتماعیاند، در این کتاب نقد و تفسیر شده است.

مشخصه

تقی آزاد ارمکی

پنجم

1393

وزیری

328

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید