سبد خرید

پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب

Loading
انتشارات سروش

پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب

کد محصول: 4054
۲۲,۰۰۰ تومان
رویدادهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی به تدریج باعث به وجودآمدن رقابتهای سیاسی سالم به جای تنشهای سیاسی شد. وجود احزاب سیاسی ریشه در این تغییرات دارد. احزاب سیاسی توانستند ناهماهنگیهای سیاسی را سامان دهند، خشونت را تبدیل به گفتوگو کنند و موتور محرک سیاسی جامعه باشند بهطوری که اکنون تحزب بخش بسیارمهمی از نوگرایی سیاسی در غرب به حساب میآید. بعضی از جوامع با الگوبرداری صحیح و پیاده کردن آن در کشور خود به نتایج خوبی دست پیدا کردند. اما در بعضی کشورها احزاب رنگ قومی قبیلهای به خود گرفتند و شکاف بین جامعه را عمیقتر کردند و به تنشها شدت دادند. اشتباه آنها این بود که بایستهها و شایستههای جوامع خود را در نظر نگرفته بودند و تحزبشان بومی نبود. کتاب پیش رو به سؤالهایی از این دست پاسخ میدهد: بسترهای شکلگیری احزاب چیست؟ چرا بعد از گذشت دو قرن هنوز احزاب سیاسی در غرب زمام امور را در دست دارند؟ نسبت احزاب سیاسی با دولت و جامعه چیست؟ و منبع ادامۀ حیات آن‌ها کجاست؟

مشخصه

حجت الله ایوبی

چهارم

1396

وزیری

263

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید