سبد خرید

اطلس گویش شناختی

قصران داخل

Loading
انتشارات سروش

اطلس گویش شناختی

قصران داخل

کد محصول: 1030
۹,۰۰۰ تومان
این کتاب به عنوان محصول یک پژوهش زبان شناختی که به سرپرستی
مؤلف در منطقة قصران نزدیک به شهر تهران صورت گرفته، الگویی است
برای تقلید و تکمیل اطلس گویش شناختی کلیة نقاط کشور. در اطلس
گویش شناختی، هر صفحه به معرفی تفاوت های آواشناختی یک واژه
اختصاص دارد، و روش نمایش به این صورت است که در همة صفحات
نقشه ای از منطقة مورد نظر را با تعیین محل روستاها بر روی آن تکرار
می کنند. هر صفحه به یک واژه اختصاص دارد و در هر صفحه روی هر
روستا آوانویسیِ واژة خاص آن صفحه را به نحوی که گویشوران آن روستا
تلفّظ می کنند می آورند. بدین ترتیب در طول زمان تغییرات آوایی واژه ها
در هر روستا و تفاوت ها در یک منطقه و در ارتباط روستاها باهم ب هراحتی
تشخیص داده می شود.

مشخصه

گیتی دیهیم

چاپ اول

88

رحلی

348

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید