سبد خرید

ارتباط شناسی

ناموجود
Loading
انتشارات سروش

ارتباط شناسی

ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی )
کد محصول: 41215
۲۰,۰۰۰ تومان
ناموجود

این اثر به قصد تعریف و تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کالمیو غیرکالمیبحث میکند و پس از تشریح انواع مدلهای مطرح شده در این حوزه از دانش، درنهایت یک مدل مناسب برای این ارتباط ارائه میدهد. مؤلف با استفاده از پژوهشهای میدانی خود با ارائة تعریفی از ارتباطات، مدل ویژهای از ارتباطات را که بر پایة معنی استوار است مطرح میکند و معتقد است معنی جزء نخستین هر ارتباط است و هدف اصلی آن تأثیرگذاری بر مخاطبان و تولید پیام نتیجة آن است. کتاب حاضر، با دو مقدمه از حمید موالنا دربارة واژه و مفهوم ارتباطات و دکتر معتمدنژاد با عنوان سیری در تحول مطالعات ارتباطی، در هشت بخش به تشریح موضوعات مختلف ارتباطات میپردازد.


مشخصه

دکتر مهدی محسنیان راد

پانزدهم

1393

رقعی

573صفحه

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما