سبد خرید

فلسفۀ هستی سیال

ناموجود
Loading
انتشارات سروش

فلسفۀ هستی سیال

بنیادی ترین اصل فلسفۀ برگمن
کد محصول: 2053
۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود

ذات جهان هستی و انسان، سرشار از سیلان و حیات است اما روش شناسی حاکم بر اندیشه های فلسفی و علمی عصر جدید اساساً از درک این سیلان فارغ است و روح و حرکت را از جهان و انسان می گیرد و نوعی جبر و ایستایی را به ارمغان می آورد. درحالیکه برای رسیدن به این حقیقت سیال باید همدلانه با آن زیست و در درون این اقیانوس ژرف غوطه ور شد و غواصی کرد، وگرنه با تماشای حقیقت از دور نمی توان به درکی واقعی از آن رسید. مؤلف در این اثر، با توصیف و تحلیل آراء انقلابی برگسن، نگریستن به جهان و انسان از زاویه ای دیگر را پیشنهاد می کند و این نگرشِ نوین، ما را از فضای غفلت زای برخاسته از تمدن مادی گری عصر جدید بار دیگر به ساحتی معنوی و عارفانه می برد که بی  واسطه به سرچشمۀ هستی متصل است. آراء فیلسوف فرانسوی هانری برگسن (1941 - 1859) را می توان زمینه ساز اندیشه های سنت گرایانۀ متفکرانی همچون رنه گنون، فریتهوف شوان، سیدحسین نصر و مارتین لینگز دانست که جملگی مسلمان بوده اند و از منتقدان تمدن کمی تگرا و تقدس زدای غرب بعد از دوران نوزایی به شمار می آیند.

مشخصه

محمدجواد پیرمرادی

اول

1392

وزیری

270

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید