سبد خرید

تحلیل و شرح کامل دیوان عمادالدین فقیه کرمانی

Loading
انتشارات سروش

تحلیل و شرح کامل دیوان عمادالدین فقیه کرمانی

کد محصول: 7172
۱۹,۰۰۰ تومان
کتاب حاضر نخستین پژوهش گسترده در زمینۀ شرح حال و آثار عماد‌الدین علی فقیه کرمانی، از مشایخ عرفا و شعرای کرمان در قرن هشتم هجری و معاصر حافظ شیرازی است و در شش فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل یک، به معرفی مآخذ و منابع مهم و اصلی خود، و مراکز و مؤسساتی که به آن‌ها مراجعه کرده، پرداخته است. در فصل دو، نویسنده به جمع‌آوری، بررسی و نقد آراء و نظریات محققان ایرانی و خارجی دربارۀ عماد فقیه کرمانی پرداخته و به توافقات، تناقضات و تضادهایی که در این زمینه وجود دارد اشاره کرده است. در فصل سه، نویسنده کوشیده تا براساس منابع و مأخذ تحقیقی خود شرحی از زندگی عماد فقیه به رشتۀ تحریر درآورد و رأی و نظر خود را در این زمینه ابراز کند. در همین فصل، نویسنده ضمن توصیف انواع شعرهای عماد، به مطالعۀ تطبیقی کوتاهی میان آثار او با آثار چند شاعر دیگر، و از جمله حافظ، مبادرت ورزیده و کوشیده است تا نکات مهم و بدیعی در زمینۀ عمادشناسی عنوان کند. بررسی و شناخت زمینه‌های تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عصر عماد فقیه و مناسبت‌های او با این زمینه‌ها، درونمایۀ فصل چهار کتاب است. فصل پنج، به تحلیل و تفسیری نقادانه بر آثار عماد فقیه کرمانی اختصاص دارد و در همین فصل گزیده‌ای از آثار شاعر در برابر خواننده نهاده شده است. این رسالۀ تحقیقی با فصل شش که حاوی جمع‌بندی‌ها، نتیجه‌گیری‌ها و نیز سرانجام کار و مرگ عماد فقیه است، پایان می‌گیرد.

مشخصه

دکتر احمد ناظرزاده کرمانی

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

دوم

1394

وزیری

342

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید