سبد خرید

اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای

Loading
انتشارات سروش

اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای

مجموعه مقالات همایش خرداد ماه 1390، بیروت ـ لبنان
کد محصول: 2061
۱۸,۰۰۰ تومان


کتاب حاضر مجموعۀ مقالات همایشی به ابتکار مؤسسه المعارف الحِکمیه لبنان، با عنوان «التجدید وا لاجتهادا لفکری عندالاماما لخامنئی » (اجتهاد و نوآوری فکری امام خامنه ای) است. این اثر بازتاب نگرش دیگران به اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران است که در پنج محور: تمدن و ارزشها، ولایت فقیه، توسعه و ارزشهای پیشرفت اجتماعی در اندیشۀ امام خامنه ای، سیاست در اندیشۀ امام خامنه ای، و امام خامنه ای و نگاه ایشان به قوانین جهانی و روابط بین الملل، تدوین شده است. محور نخست به دیدگاه های آیت الله خامنه ای دربارۀ مبانی و ارزشهایی که تمدن اسلامی بر آنها بنا شده می پردازد. محور دوم با طرح اندیشۀ ولایت فقیه شروع می شود و آن را با ولایت امر نزد اهل سنت مرتبط می کند تا از خلال آن اصالت این اندیشۀ اسلامی را اثبات کند. و سپس به ریشه یابی مفهوم ولایت فقیه در خلال دیدگاه امام خامنه ای و رابطۀ ولایت فقیه با قانون می پردازد. در محور سوم با ارائۀ چارچوبی نظری به تفاوت اندیشۀ توسعه زادۀ غرب و پیشرفتی که بازتاب دیدگاه اسلامی است و به اندیشه های امام خامنه ای در زمینه های علمی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی و نهضت علمی می پردازد. دین و انسان، فلسفۀ سیاسی، عدالت و اقلیت های دینی و مذهبی در جامعۀ اسلامی در اندیشۀ امام خامنه ای موضوع محور چهارم است. در محور پنجم به قوانین جهانی و روابط بین الملل، حقوق بشر و سیاست خارجی اصولی از دیدگاه امام خامنه ای پرداخته شده است.

مشخصه

مهدی پورآذر و عباسعلی نقره

دوم

1392

وزیری

400

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید