سبد خرید
انتشارات سروش / محصولات / کتاب‌ها / کپی همه محصولات

همه محصولات

ادبیات204,205,206,207,208,209,213,210,211,212

پرفروش ها304,305,306,307دین و اندیشه215,216,217,218,219,220

رسانه222,223,224,225,226
علوم اجتماعی228,229,230,231,232,233,234,235,236,237

علوم و فنون239,240,241


کودک و خردسال256,278,257


نوجوان259,260

هنر243,250,251,252,253,254,244,245,246,249,248,247کتاب های انتشارات سروش

عصرهوش مصنوعی وآینده انسان(چاپ اول)
انتشارات سروش
مستندرادیویی جلد اول(چاپ اول)
انتشارات سروش
انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2474

تعداد بازدید: ۳۳
انقلاب هوش مصنوعی(چاپ اول)سال1402-قیمت200000تومان-ترجمه مریم براتی -تیراژ100نسخه-انتشارات سروش
,شیوۀ طراحی 2(چاپ نهم)
انتشارات سروش

2346

تعداد بازدید: ۴۰۳
ویژۀ هنرجویان رشتۀ گرافیک (2جلد)
برای مدیران(چاپ بیست وسوم)

2451

تعداد بازدید: ۲۳۶
« قبلی صفحه ۱ از ۳۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »