سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «موسیقی»

موقام موسیقی موقامی آذربایجان
انتشارات سروش
مبانی اتنوموزیکولوژی
انتشارات سروش

6031

(موسیقی شناسی تطبیقی)
۲۴,۰۰۰ تومان
گامهای موسیقی
انتشارات سروش

732

کتاب گام های موسیقی،آموزش گام ها ونت های موسیقی است
۳۶,۰۰۰ تومان
گام های گمشده
انتشارات سروش

6030

پژوهشی در مبانی و مفاهیم موسیقی ایرانی
۲۲,۰۰۰ تومان
کاروان صبا چاپ هشتم
انتشارات سروش

896

هجده قطعه ازآثار استاد ابوالحسن صبا
۴۰,۰۰۰ تومان
ضبط و پخش صدا
انتشارات سروش

7962

۹,۵۰۰ تومان
صداها
انتشارات سروش

7952

۴,۵۰۰ تومان
شیوۀ بربط نوازی
انتشارات سروش

6027

۵۰,۰۰۰ تومان
شعر؟ یا موسیقی؟
انتشارات سروش

17142

(تننای شعر سپید)
۲۳,۰۰۰ تومان
سازشناسی
انتشارات سروش

6026

آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
۵۰,۰۰۰ تومان
ریتم درموسیقی(چاپ چهلم)
انتشارات سروش

2133

۳۵,۰۰۰ تومان
ریتم در موسیقی (چاپ چهل ویکم)
ریتم در موسیقی (چاپ چهل ودو)
انتشارات سروش
جامعه، موسیقی، رادیو
انتشارات سروش

1552

رویکردی اجتماعی به موسیقی و رادیو
۱۶,۰۰۰ تومان