سبد خرید
انتشارات سروش / محصولات / کتاب‌ها / هنر / فیلمنامه و نمایشنامه

کتاب های هنر انتشارات سروش «فیلمنامه و نمایشنامه»

گردش؛ و نمایشنامه های دیگر
انتشارات سروش

6121

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فیلم نامۀ بانوی عشق
انتشارات سروش

6125

داستان زندگی نرگس خاتون، مادر گرامی امام (عج)
۴,۵۰۰ تومان
سی وشش وضعیت نمایشی(چاپ دهم)
انتشارات سروش
راهنمای نگارش فیلم نامه
انتشارات سروش

6119

۳۰,۰۰۰ تومان
اقتباس برای فیلم نامه
انتشارات سروش

6117

پژوهشی در زمینۀ اقتباس از آثار ادبی برای نگارش فیلم نامه
۱۱,۰۰۰ تومان
ادبیات فیلم
انتشارات سروش

2175

ادبیات فیلم؛ جایگاه سینما در علوم انسانی
۱۵,۰۰۰ تومان