سبد خرید
انتشارات سروش / محصولات / کتاب‌ها / رسانه / رادیو و تلویزیون

کتاب های رسانه انتشارات سروش «رادیو و تلویزیون»

فن برنامه سازی تلویزیونی
انتشارات سروش

3061

۵۵,۰۰۰ تومان
راهنمای اخبار تلویزیون
انتشارات سروش

3012

۷,۰۰۰ تومان
رادیو-تلویزیون؛خدمت عمومی
انتشارات سروش

3011

چالش قرن بیست و یکم
۲۲,۰۰۰ تومان
رادیو، رسانه رویا پرداز
انتشارات سروش

1634

رادیو، رسانه رویا پرداز؛ نگاهی به کارکردهای رسانه رادیو
۳,۵۰۰ تومان
چگونه گزارش خبری تلویزیونی بسازیم؟
انتشارات سروش
تلویزیون و گسترۀ عمومی
انتشارات سروش

3005

جامعۀ مدنی و رسانه‌های گروهی
۲۰,۰۰۰ تومان
تلویزیون سه بعدی
انتشارات سروش

1725

بردن تلویزیون به بعد سوم
۳۵,۰۰۰ تومان
تله فیلم
انتشارات سروش

749

تعریف مشخصه وکارکردهای دررسانه ملی
۳۶,۰۰۰ تومان