سبد خرید

کتاب های رسانه انتشارات سروش «حقوق»

قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران
انتشارات سروش

456

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
حقوق بین الملل ارتباطات
انتشارات سروش

3003

۱۵,۰۰۰ تومان
برابری و آزادی ارتباطی
انتشارات سروش

1682

معرفی اندیشۀ جدید «حقوق ارتباطی»
۱۷,۰۰۰ تومان