سبد خرید

کتاب های دین و اندیشه انتشارات سروش «علوم قرآنی»

قرآن از زبان قرآن
انتشارات سروش

434

۲,۰۰۰ تومان
سید محمود طالقانی
انتشارات سروش

1566

زندگی و شیوه قرآنی
۱۴,۰۰۰ تومان
جزء سی ام قرآن کریم
انتشارات سروش

443

با ترجمه و توضیحات لغوی-ادبی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
تفسیر نسفی
انتشارات سروش

738

ترجمه ای کهن ازقرآن مجید به فارسی موزون ومسجع به ضمیمه آیات
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تدوین قرآن
انتشارات سروش

10513

۸,۵۰۰ تومان
انسان در عرف عرفان(چاپ هفدهم)
انتشارات سروش
امید ناب جلد دوم(چاپ سوم)
انتشارات سروش

1826

۹۰,۰۰۰ تومان
آیه‌های زندگی جلد 2
انتشارات سروش

2017

(9 جلد)
۷,۰۰۰ تومان
آیه‌های زندگی (3)
انتشارات سروش

11866

(9 جلد)
۳,۰۰۰ تومان