سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «واژه نامه و فرهنگ»

ولتر، آن گونه که بود

1642

بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن اندیشمندان - جلد اول
۵,۵۰۰ تومان
فرهنگ جامع جامعه شناسی
انتشارات سروش

4082

انگلیسی فارسی 2 جلد
۱۵,۰۰۰ تومان
فرهنگ اجتماعی عصر مولانا
انتشارات سروش

4081

۱۵,۰۰۰ تومان
صادق چوبک کیست؟

1641

بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن داستان نویسان - جلد اول
۷,۰۰۰ تومان
درباره نیهیلیسم و سیر تطور آن

1644

بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن اندیشه ها و جریان های فکری - جلد دوم
۹,۰۰۰ تومان
درباره زندگی و جهان ویرجینیا وولف

1645

بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن داستان نویسان - جلد دوم
۵,۰۰۰ تومان
پژوهشی در فلسفه علم دانشمندان مسلمان

16312

چاپ دوم
۱۴,۰۰۰ تومان
بیت‌الحکمه

1621

راز تمدن تحول در تمدن غربی
۱۶,۰۰۰ تومان