سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «روش شناسی»

سرمشق گمشده؛ طبیعت بشر
انتشارات سروش

4042

۳۰,۰۰۰ تومان
بایسته های ژورنالیسم اینستاگرامی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2200

«ژورنالیسم اینستاگرامی» اصلاً به چه معناست؟ این کتاب برای پاسخ به این سوال نوشته شده است و نشان می‌دهد که چقدر ساده می‌توانید به یک خبرنگار اینستاگرامی تبدیل شوید. برای این هدف اصلاً مهم نیست که از قب
۶۵,۰۰۰ تومان