سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «سیاست»

نگاه خیره چاپ اول
انتشارات سروش

840

تحلیلی پسا استعماری برنگرش های شرق شناسانه به سینمای ایران
۷۰,۰۰۰ تومان
نظریه انتقادی
انتشارات سروش

15542

نظریه انتقادی از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن: مجموعه مقالات
۶,۰۰۰ تومان
نخبگان سایه
انتشارات سروش

15633

نخبگان سایه (چگونه اربابان قدرت در جهان امروز دمکراسی، دولت و بازار آزاد را به نابودی می کشانند)
۳۹,۰۰۰ تومان
نبرد نابرابر
انتشارات سروش

4072

روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی
۱۷,۰۰۰ تومان
مناظره
انتشارات سروش

4070

متن مناظره‌های انتخاباتی سال 1392
۱۸,۰۰۰ تومان
لبنان قبل و بعد از 33 روز
انتشارات سروش

1618

تغییرات پرشتاب در ساختار نظام سیاسی لبنان
۱۲,۰۰۰ تومان
فلسفه انقلاب اسلامی درایران جلد اول چاپ اول
انتشارات سروش

704

فلسفه انقلاب اسلامی درایران جلد اول-مبانی وریشه های پیدایش انقلاب اسلامی نویسنده حمید مولانا
۳۸,۰۰۰ تومان
فلسفه انقلاب اسلامی در ایران جلد2 چاپ اول
انتشارات سروش

705

فلسفه انقلاب اسلامی در ایران انقلاب وآرمان وحدت امت اسلامی نویسنده حمید مولانا
۲۴,۰۰۰ تومان
فلسفه انقلاب اسلامی در ایران جلد 3
انتشارات سروش

706

فلسفه انقلاب اسلامی در ایران -انقلاب اسلامی وجهان معاصر نویسنده حمید مولانا
۴۰,۰۰۰ تومان
صنعت ویروس بازی(چاپ اول)
انتشارات سروش

904

۱۳۵,۰۰۰ تومان
شبکه فریب
انتشارات سروش

15623

نگاهی به نقش انگلستان در دنیا
۶۰,۰۰۰ تومان
روسیه در عصر رویارویی محدود
انتشارات سروش

4062

پوتین و ظهور روسیه
۳۴,۰۰۰ تومان
رفتار انتخاباتی در ایران
انتشارات سروش

4061

الگوها و نظریه ها
۲۵,۰۰۰ تومان
رسانه های اروپایی
انتشارات سروش

16362

ساختارها، سیاست ها و هویت
۱۸,۰۰۰ تومان
دولت ها و انقلاب های اجتماعی
انتشارات سروش
خانۀ عنکبوت
انتشارات سروش

4059

(فروپاشی موضع امنیتی اسرائیل)
۱۶,۰۰۰ تومان
حکمرانی علم(چاپ اول)
انتشارات سروش

955

دانشمندان چگونه راهبردی می شوند
۷۰,۰۰۰ تومان
چهل سال بعد
انتشارات سروش

791

گفت گوهایی درباره انقلاب اسلامی
۴۰,۰۰۰ تومان
پوست اندازی
انتشارات سروش

4053

پروندۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران: خرداد 1388
۳۵,۰۰۰ تومان
برای مدیران(چاپ بیست وسوم)
بدون هراس چاپ هشتم -سال1400
انتشارات سروش

870

۶۰,۰۰۰ تومان
بدون هراس چاپ ششم
انتشارات سروش

389

نگاهی به رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات هسته‌ای
۶۰,۰۰۰ تومان
الگوی رهایی
انتشارات سروش

839

بازخوانی تاثیر انقلاب اسلامی درعرصه جهانی
۷۰,۰۰۰ تومان
اصلاحات و فروپاشی
انتشارات سروش

10318

۹,۰۰۰ تومان
از سیاست تا فرهنگ
انتشارات سروش

4050

سیاست‌های فرهنگی دولت در ایران
(1304-1320)
۲۱,۵۰۰ تومان
آناتومی قدرت
انتشارات سروش

4048

۹,۰۰۰ تومان
آموزش گام به گام روش‌های تحلیل سیاسی
انتشارات سروش
آمریکاتوروداع چاپ اول
انتشارات سروش

854

۱۰۰,۰۰۰ تومان
آغاز پایان چاپ اول
انتشارات سروش

891

رصد تحولات آماری وراهبردی جمعیتی آزاد سازی فلسطین
۴۵,۰۰۰ تومان
"گام دوم انقلاب" با عنوان اهداف و سیاست‌های محتوایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

518

رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مناسبت چهل سالگی انقلاب بیانیه‌ای صادر فرمودند که برای مخاطبان عام و خاص، الهام بخش و برای هر صاحب رأیی مغتنم است. در این بیانیۀ جامع که بر اساس آن یک نقشۀ دقیق و راهبردی بر
۳۲,۰۰۰ تومان