سبد خرید
/ تجدید چاپ

تجدید چاپ

ارتباط شناسی ویرایش دوم چاپ نوزدهم
انتشارات سروش

708

این اثر به قصد تعریف و تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد ...
۹۶,۰۰۰ تومان
مقدمه برتئاتر
انتشارات سروش

23811

آینهء‌طبیعت
۳۷,۰۰۰ تومان
ریتم در موسیقی
انتشارات سروش

94236

۱۸,۰۰۰ تومان
جایی نزدیک بهشت
انتشارات سروش

1658

۵,۰۰۰ تومان
مجموعه مقالات تراژدی
امروز تفکر غالب بر جامعة هنری ما، به‌خصوص تئاتر، به مباحث نظری اعتنایی ندارد و می‌‌گوید: تئاتر از کار کردن و عرق ریختن روی صحنه به وجود می‌‌آید نه از ...
۴۰,۰۰۰ تومان
آشپزی دورۀ صفوی
انتشارات سروش

6003

۳۵,۰۰۰ تومان
برای مدیران
انتشارات سروش

4079

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مدیران
۱۸,۰۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما