سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

دختران آفتاب چاپ سی وسوم سال99
انتشارات سروش

719

دختران آفتاب اگرچه داستان است، در واقع تحقیقی روان شناختی و جامعه شناختی و فرهنگی و دینی دربارۀ زنان است. دختران آفتاب خواسته است که زن و منزلت و شخصی...
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ دوربین چاپ چهارم سال99
انتشارات سروش

718

بررسی رسانۀ عکس از دیدگاه های مختلف و تجزیه وتحلیل کار عکاسان کلاسیک و بررسی جایگاه عکاسی در جامعه و تقسیم بندی عکاسی به بخش عکاسی هنری، عکاسی مستند و...
۳۰,۰۰۰ تومان
اسطوره بیان نمادین چاپ ششم
انتشارات سروش

717

این کتاب مجموعۀ مقالات تحقیقی است که از سه دیدگاه معانی رمز و اسطوره را بررسی می‌کنند: نخست دیدگاه روان‌کاوی است؛ با آثاری از رنه لافورگ، رنه آلندی، ک...
۳۸,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی در عکاسی
انتشارات سروش

25127

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
مقدمه برتئاتر
انتشارات سروش

23811

آینهء‌طبیعت
۳۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
ریتم در موسیقی
انتشارات سروش

94236

۱۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
جایی نزدیک بهشت
انتشارات سروش

1658

۵,۰۰۰ تومان
مجموعه مقالات تراژدی
امروز تفکر غالب بر جامعة هنری ما، به‌خصوص تئاتر، به مباحث نظری اعتنایی ندارد و می‌‌گوید: تئاتر از کار کردن و عرق ریختن روی صحنه به وجود می‌‌آید نه از ...
۴۰,۰۰۰ تومان
آشپزی دورۀ صفوی
انتشارات سروش

6003

۳۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ صفحه ۱۱ از ۱۳ ۱۲ ۱۳

نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما