سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

روش؛ شناخت شناخت
انتشارات سروش

2044

۴۰,۰۰۰ تومان
اسماء حُسنی
انتشارات سروش
۲۱,۰۰۰ تومان
انسان در عرف عرفان
انتشارات سروش

2002

۱۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
شیوۀ کمانچه نوازی
انتشارات سروش

289

2 جلد
۷۰,۰۰۰ تومان
سازشناسی
انتشارات سروش

6026

آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
گزاره گرایی چاپ پنچم
انتشارات سروش

6010

(اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
۲۸,۵۰۰ تومان
ناموجود
راهنمای نگارش فیلم نامه
انتشارات سروش

6119

۳۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
فن تدوین فیلم
انتشارات سروش

6097

۵۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
سینما به روایت هیچکاک
انتشارات سروش

25410

۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
چه پکه گول
انتشارات سروش

1054

۵,۵۰۰ تومان
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ صفحه ۱۲ از ۱۳ ۱۳
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما