سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

علم آموزی و معرفت اندوزی
انتشارات سروش

2085

شرح حدیث عنوان بصری
۱۵,۰۰۰ تومان
ژورنالیسم مفاهیم نظری وکاربردی
انتشارات سروش

767

مفاهیم نظری وکاربردی
۴۴,۰۰۰ تومان
جوان وبحران هویت
انتشارات سروش

765

۲۷,۰۰۰ تومان
مت میلیونر
انتشارات سروش

764

۱۷,۰۰۰ تومان
باغ مخفی
انتشارات سروش

763

۲۵,۰۰۰ تومان
پرپرواز
انتشارات سروش

759

۱۵,۰۰۰ تومان
نبات ولواشک
انتشارات سروش

755

کتاب حاظر مجموعه‌ای از قصه‌ها و داستان‌های جدی و طنز از مهدی نورعلیشاهی است که حال و هوای کلی مجموعه و عناصر آن بیشتر واقعیت و گاهی خیال است.
۱۵,۰۰۰ تومان
سینما معماری درحرکت
انتشارات سروش

754

در کتاب "سینما: معماری در حرکت" بنیادهای فکری و تجربی طرح موضوعی و تطبیقی سینما و معماری مستلزم استدلالاتی است که جز از طریق شناخت همة عناصر این هر دو...
۴۰,۰۰۰ تومان
فلسفه تاریخ
انتشارات سروش

753

۲۸,۰۰۰ تومان
۱ ۲ صفحه ۳ از ۸ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما