سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

رسانه ها ومدرنیته
انتشارات سروش

790

نظریه اجتماعی رسانه ها
۵۵,۰۰۰ تومان
طلای سرخ
انتشارات سروش

789

۹۰,۰۰۰ تومان
ارتباط شناسی ویرایش دوم چاپ بیستم
انتشارات سروش

708

این اثر به قصد تعریف و تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد ...
۹۵,۰۰۰ تومان
تعلیم خط
انتشارات سروش

782

۱۰۰,۰۰۰ تومان
برادر
انتشارات سروش

781

داستان هایی از زندگی محمد(ص)وعلی(ع)
۲۵,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی درعکاسی
انتشارات سروش

780

عکاسی
۹۰,۰۰۰ تومان
متل هاوافسانه های ایرانی
انتشارات سروش

773

ریشه های متل های ایرانی
۵۳,۰۰۰ تومان
مسافرروشنی
انتشارات سروش

772

رمانی براساس زندگی علی اکبر دهخدا
۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۲ ۷ ۸ ۹ ۱۰
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما