سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

مجموعه مقالات تراژدی
امروز تفکر غالب بر جامعة هنری ما، به‌خصوص تئاتر، به مباحث نظری اعتنایی ندارد و می‌‌گوید: تئاتر از کار کردن و عرق ریختن روی صحنه به وجود می‌‌آید نه از ...
۴۰,۰۰۰ تومان
آشپزی دورۀ صفوی
انتشارات سروش

6003

۳۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
برای مدیران
انتشارات سروش

4079

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مدیران
۲۰,۰۰۰ تومان
رنگ در عکاسی
انتشارات سروش

461

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
روش؛ شناخت شناخت
انتشارات سروش

2044

۴۰,۰۰۰ تومان
اسماء حُسنی
انتشارات سروش
۲۱,۰۰۰ تومان
عرفان و فلسفه
انتشارات سروش

2008

۴۵,۰۰۰ تومان
انسان در عرف عرفان
انتشارات سروش

2002

۱۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
شیوۀ کمانچه نوازی
انتشارات سروش

289

2 جلد
۷۰,۰۰۰ تومان
سازشناسی
انتشارات سروش

6026

آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما