سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

بدون هراس
انتشارات سروش

389

نگاهی به رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات هسته‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
شیوۀ کمانچه نوازی
انتشارات سروش

289

2 جلد
۷۰,۰۰۰ تومان
سازشناسی
انتشارات سروش

6026

آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
۵۰,۰۰۰ تومان
گزاره گرایی چاپ پنچم
انتشارات سروش

6010

(اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
۲۸,۵۰۰ تومان
فن تدوین فیلم
انتشارات سروش

6097

۵۷,۰۰۰ تومان
چه پکه گول
انتشارات سروش

1054

۵,۵۰۰ تومان
دختران آفتاب
انتشارات سروش

1023

۴۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
شناخت عوامل نمایش
انتشارات سروش

6068

۲۷,۰۰۰ تومان
تئاتر تجربی
انتشارات سروش

6064

از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک
۳۵,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۹ ۹
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما