سبد خرید
انتشارات سروش / تجدید چاپ

تجدید چاپ

گزاره گرایی چاپ پنچم
انتشارات سروش

6010

(اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
۲۸,۵۰۰ تومان
فن تدوین فیلم
انتشارات سروش

6097

۵۷,۰۰۰ تومان
سینما به روایت هیچکاک
انتشارات سروش

25410

۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
چه پکه گول
انتشارات سروش

1054

۵,۵۰۰ تومان
دختران آفتاب
انتشارات سروش

1023

۴۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
شناخت عوامل نمایش
انتشارات سروش

6068

۲۷,۰۰۰ تومان
تئاتر تجربی
انتشارات سروش

6064

از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک
۳۵,۰۰۰ تومان
فرهنگ کردی- فارسی
انتشارات سروش

1113

۲۵۰,۰۰۰ تومان
اصول خبرنویسی
انتشارات سروش

3030

شناخت، جمع آوری، انتشار اخبار
۲۵,۰۰۰ تومان
مقدس و نامقدس
انتشارات سروش

2056

۲۱,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۰ ۱۰
نشانی: تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، نبش خیابان شهید دکتر مفتح ، ساختمان سروش صدا و سیما